پست های اخیر

بیانیه ها

پیام حزب دموکرات ایران به مناسبت روز زن در جهان و ایران

حکومت مذهبی آیت الله ها بدست زنان و همت مردان ایران بزیر کشیده خواهد شد! بیش از یک قرن(۱۹۰۹-۱۹۱۰ در آمریکا و اروپا) است که زنان جهان طلایه دار مبارزات ضد تبعض و نابرابری در سراسر جهان هستند. تلاش های جنبش زنان در جهان به منظور رهایی از قیود... ادامه مطلب

خبرهای تصویری

صدور حکم اعدام توماج صالحی یک تصمیم رادیکال سیاسی برای افزایش خشونت و ادامه سرکوب و کشتار جوانان کشور ما است
  • کار دموکراتها بزیر کشیدن دیکتاتورها و جلوگیری از به قدرت رسیدن دیکتاتورهای دیگر است
  • پیام حزب دموکرات ایران به مناسبت روز زن در جهان و ایران
  • پیام حزب دموکرات ایران
  • اعدام ها و نوشداروی بعد از مرگ سهراب ها!
  • اطلاعیه حزب دموکرات ایران در حمایت از جهانی شدن نقش نرگس محمدی
  • دوگانه‌ی خودی و غیرخودی… عبور از پهلوی

تمامی فوائد مادی و معنوی این وبسایت متعلق به حزب دمکرات ایران است. استفاده از منابع با ذکر نام بلا مانع می باشد